GDPR riktlinjer

Takmontage Sverige AB, som ett företag som hanterar personuppgifter för kunder, anställda och andra intressenter, måste vi följa GDPR-reglerna för att säkerställa skyddet och integriteten för personuppgifter. Här är några viktiga GDPR-regler som Takmontage Sverige AB följer:

Laglig grund för behandling av personuppgifter:
Vi har en laglig grund för att samla in och behandla personuppgifter, såsom samtycke från den enskilde, uppfylla avtalsförpliktelser eller uppfylla rättsliga skyldigheter.

Transparens och kommunikation:
Vi tillhandahåller tydlig och koncis information till individer om hur deras personuppgifter kommer att samlas in, behandlas och lagras.
Vi kommunicerar eventuella ändringar av vår integritetspolicy eller datahanteringspraxis till individer på ett snabbt och öppet sätt.

Datasäkerhet och skydd:
Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten och skyddet av personuppgifter mot obehörig åtkomst, stöld eller förlust.
Vi rapporterar omedelbart alla dataintrång till relevant tillsynsmyndighet och berörda individer.

Rättigheter för den registrerade:
Individer har rätt att få tillgång till, korrigera och radera sina personuppgifter, samt rätt att invända mot behandlingen av dem och mot dataportabilitet.
Du måste ge individer enkla och tillgängliga sätt att utöva sina rättigheter och svara snabbt på deras förfrågningar.

Dataskyddskonsekvensbedömningar:
Vi genomför Data Protection Impact Assessments (DPIA) för att bedöma den potentiella effekten av databehandlingsaktiviteter på individers integritetsrättigheter och implementera lämpliga åtgärder för att minska eventuella risker.

Tredjepartsbehandling:
Vi säkerställer att alla tredjepartstjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för våra vägnar följer GDPR-föreskrifterna och har lämpliga skyddsåtgärder på plats.
Har ni funderingar? Skriv dem så utförligt
som möjligt i formuläret till höger
© Toseto Sweden AB
559198-6939
Om Oss
559198-6939
Takmontage Sverige är en del av Toseto Sweden AB
Fagerstagatan 18, 163 53 Spånga
Takmontage@toseto.se
Denna hemsida använder sig av cookies. Genom att använda webbplatsen medger du att du har läst och godkänt vår integritetspolicy.